Skip to content
Start

Green Faith Earth

Verkligt ansvar för miljön för företagare, som en steg i trestegsprogrammet

En del av World Social Label
Care to Change the World

Introduction

”Take only memories, leave only footprints.” The quote from an unknown albeit, wise man stayed was one of the only things I took with me at the end of my last year of college. As a grant scholar graduating summa cum laude, the weight of my professors, mentors, and parents, rolled off my shoulders as soon as I stepped onto the rich amber sands in Iceland.

I had found my place. With the smouldering mix of volcanoes, beaches, and icebergs, the Arctic Circle is where regained my voice. I knew right then that I would pursue capturing moments: the mundane and the exquisite, the great and the small. I was ready.

Keep Reading

”I had found my place. With the smouldering mix of volcanoes, beaches, and icebergs, the Arctic Circle is where regained my voice. ”

The Next Chapter

Travelling through Iceland, one of the most harsh yet beautiful island countries struck me like ice through the heart. Southeast Asia got my heart pumping. Though it’s long been on the travellers’ trail, it doesn’t take too much to get off the beaten track – whether it’s to discover that perfect beach or to delve into the lush surrounds of the rainforest. Overlooking the city of Battambang in Cambodia with my DSLR at the ready, I became entranced with a million different stories I could imagine, etched on each person’s face.

Keep Reading
Start

Valideringssystemets övriga två delar

World Social Label Trade är en av tre topporganisationer inom World Social Label. Den huvudsakliga uppgiften är att hjälpa medlemmar att säkra upp vad som i folkmun oftast kallas för internationella affärer eller samarbeten och minimera de risker som finns. Tanken är att det ska vara attraktivt att vara medlem i World Social Label och ett, av flera, sätt att göra det på är att öppna upp marknaden. I ett modernt samhälle ska alla behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån men riktigt så är det inte ens mellan de nordiska länderna. 

”Målsättningen är att riva ned osynliga och påhittade barriärer mellan människor och länder för att öka möjligheten till fler samarbeten och ökad handel.”

EUSL LGBT

Överskottet från World Social Label doneras in i World Social Label Charity som i sin tur utför vad som kallas för sociala insatser i samhället. Dessa insatser är definierade och bestäms av medlemmarna kopplade till World Social Label. Vi kallar det Charity as a business, CaaB.

WCSR Life

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label verkar för att göra det attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

sv_SESwedish